Aanmeldformulier

Via dit  Aanmeldformulier Sophia Scholen 2021 Taalklas oktober 2021.docx kunt u uw kind aanmelden op onze school. E-mailen is ook mogelijk. Stuurt u dan een bericht met uw naam en telefoonnummer naar directie.taalklas@sophiascholen.nl.