Vluchtelingenwerk en Welzijnskwartier

Welzijnskwartier en Vluchtelingenwerk verzorgen de eerste opvang van vluchtelingen die zich in de Duin- en Bollenstreek vestigen. Het gaat hier om mensen met een (tijdelijke)verblijfsvergunning: statushouders. De nadruk van de dienstverlening ligt op de integratie in en participeren aan de Nederlandse samenleving.

De vrijwilligers en sociaal werkers begeleiden nieuwe ouders bij het inschrijven op de de school.